: : : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล : : :
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เรียงตามพื้นที่

ตชด.
:: ตำรวจตระเวนชายแดน ::
ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
1
กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 1
อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
02 524 0791-702 5240812-3
2
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 11
ค่ายเจ้าพระยาบดินทร์เดชา อ.มะขาม จว.จันทบุรี
039-389015-6039-389139
3
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 12
(ตชด.12 ตาพระยา) ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว
037-231956, 037-23101237231012
4
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 13
ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
034 511571 ,034512062034 512 222
5
กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 2
ถนนหลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จว.ขอนแก่น
043 246672-4043-246797
6
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 21
(ตชด.21 สุรินทร์) ค่ายสุรินทรภักดี อ.เมือง จว.สุรินทร์
044-042038-40 ,044512-873-4044-512875
7
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 22
ค่ายสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ อ.เมือง จว.อุบลราชานี
045-313-533045-343536-7
8
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 23
ค่านศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จว.สกลนคร
042 -713-310-1042 -713601
9
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24
ค่ายเสนีย์รณยุทธ อ.เมือง จว.อุดรธานี
042-222-344042-221-774
10
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3
อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
053-298-058053-298058
11
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 31
ค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จว.พิษณุโลก
055-244263-4055-244-265
12
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 32
ค่ายพระยางำเมือง อ.เมือง จว.พะเยา
054-482003054-482003
13
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 33
ค่ายสมเด็จพระราชชนนี อ.สันทราย จว.เชียงใหม่
053-499-014,053-499017053-498833
14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 34
ค่ายพระเจ้าตาก อ.เมือง จว.ตาก
055-51193555911935
15
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4
ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จว.สงขลา
074-324626074-323875
16
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 41
ค่ายอาภากรเกียติวงศ์ อ.เมือง จว.ชุมพร
077-501055077-501055
17
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 42
ค่ายศรีนคินทรา อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
075-411-220075411-722
18
กองกำกับการตำรวจตระเวนรชายแดน 43
ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จว.สงขลา
074-443882-3074-443-882-3
19
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 44
ค่ายพระยาลิไท อ.เมือง จว.ยะลา
073-214209073-213-713
20
ตชด.ที่ประสานงาน บ่อยครั้ง
ตชด.316 น้ำปาด
055-481185
ตชด.226 ช่องแม๊ก
045-41022045-512875
ตชด.216 บ้านกรวด
044-671390044-512875
ตชด.126 ตาพะยา จ.สระแก้ว
037-233182, 269-064037-233182
กก.ตชด.12 ตาพระยา
037-231956037-231956
ชุดเฉพาะกิจ ฉก.ตาพระยา
037-261367
กก.ตชด.21 จ.สุรินทร์
044-512875
ฉก.ตชด.214 จ.สุรินทร์
081-7207399044-519817
ตชด.216 ช่องจอม จ.สุรินทร์
044-671390
กก.ตชด.22 จ.อุบล
045-313535,313531
ตชด.226 ด่านช่องแม๊ก
045-41022
ตชด. 316 น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
055-481185