บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

ที่อยู่ 3/19 หมู่14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์0-4324-1375, 0-4333-4484-5
โทรสาร0-4324-3103