อู่ซ่อมและศูนย์บริการในเครือประกันคุ้มภัย (ต่างจังหวัด)

   กรุณากด " อู่ซ่อมและศูนย์บริการซ่อมต่างๆ" เพื่อดูที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการในเครือประกันคุ้มภัย

Show details for อู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคเหนืออู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคเหนือ
Hide details for อู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนืออู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต/จังหวัด
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

    จังหวัดกาฬสินธิ์
=> ส.บุญเฮงการช่าง120 ม.6 ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
0-4387-3500,
0-4387-3502
=> กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์14/2 ถ.บายพาสสงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์0-4382-0991
    จังหวัดขอนแก่น
=> ออโตโพลิส (ศูนย์เบนซ์)19 ม.2 ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000-4334-43330-4334-4332
=> สกายออโต้เฮ้าส์ (ศูนย์ BMW)294/8ม.7ถ.มะลิวรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4333-3798-9
=> เอส.พี.ที.ออโต้กรุ๊ป
(ศูนย์ออดี้+โฟกค์)
11 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4333-4888-900-4332-9989
=> เอส.ซี.การาจ ขอนแก่น333/3 ม.2ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000-4334-3466,
0-4334-2356
=> จี.เอ็ม.การาจ41/142ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อเมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4334-8898-9
=> มิตรอารีย์ยูเนี่ยนคาร์425-427ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000-4323-6104,
0-4333-2715
=> เยี่ยมสี168/73 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 4000
0-4323-9237
=> เปี๊ยกการช่าง37/9 ม.16 ซ.ศิลปสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4334-8471
=> วรุตม์ บอดี้ แอนด์ เพนท์294ม.5ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000-4334-1423-7
=> ตึ๋งการช่าง21/9 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-5641
=> พี.เค. ออโต้เซอร์วิส146/3 ซ.2 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-3710
=> ที.พี.บอดี้เซอร์วิส3/1ม.9 ถ.ศรีอรุณชัย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000-4332-8224
=> มงคลการช่าง275/11 ถ.ราษร์คนึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000-4323-7167
=> กิตพงษ์พันธ์14 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000-4322-3426
=> ที.ดี.บอดี้เซอร์วิส(ซ่อมรถใหญ่)3/1 ม.9 ถ.ศรีอรุณชัย ใกล้วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-4984
=> ส.บุญเฮง120 ม.6 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น08-1574-8765
=> วัฒนะเซอร์วิส678/4 ต.เจ้าเงาะ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 401100-4327-2675
=> วัฒนายนต์68 ม.8 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น0-4338-6831-2
=> ชัยยงค์228 ถ.มะลิวัลย์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น0-4331-1286
    จังหวัดชัยภูมิ
=> เคราบริการ307ม.6 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 360000-4483-6134
=> วิวัฒน์การช่าง236 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 360000-44999-7457
=> โตโยต้าชัยภูมิ195/1 ม.6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 360000-4483-7094-7
=> สยามนิสสันชัยภูมิ275/1ม.6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 360000-4481-1744,
0-4481-2716
    จังหวัดนครพนม
=> ทอง บริการ136 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม0-4252-2344
=> สมานคาร์แคร์13 ถ.โพธิ์ศรี อ.เมือง จ.นครพนม0-4251-2498
    จังหวัดนครราชสีมา
=> ท.การช่าง226/2 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา30000
08-9845-6972
=> อินเตอร์คาร์117ม.3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000-4429-5747,
08-1878-1516
=> เอส.พี.827ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
08-1879-1536
=> กิตติกรยานยนต์1531 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000008-1730-2747
=> โคราชกรกิจตัวถัง181 ม.8 บ.เดื่อชุมพร ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30280
0-4426-3556
=> แอม.เอ.การาจ497ม.4 บ.หนองสองห้อง ซ.สถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4433-4896
=> โคราชวี.ไอ.พี.809 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000-4434-2787
=> ณัฐดนัยเอ็นเตอร์ไพรส์ (มิตซู)2986 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000-4421-3474
=> โตโยต้า (สาขาจอหอ)283 ม.2 บ.เกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000-4437-1477
=> เชิดชัยคาร์ (ฮอนด้า )553/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000-4426-2464
=> มิตซูปัฐพีทอง (หัวทะเล)314/1-2 ม.2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
0-4424-3535
=> ทวีผล ( ปากช่อง )42 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
0-4431-2658
=> จิรวัฒน์ซาวด์ (กระจก)668 ม.1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
0-4423-0658,
0-4425-5690
=> น้ำแก้วกระจกรถยนต์3174 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000-4421-3033,
0-4428-1344,
08-1470-8048
=> เชิดชัยแมคคินา (เบนซ์)1666/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
0-4426-3666-8
    จังหวัดบุรีรัมย์
=> เสถียรบอดี้เซอร์วิส451/63 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 310000-4462-1698,
0-4461-7255
=> ป.ประเสริฐยนต์106 ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 310000-1547-4338
    จังหวัดมหาสารคาม
=> บ้านค้อ142 ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม0-4372-1808
    จังหวัดมุกดาหาร
=> สหกิจคาร์แคร์55 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร0-4261-2461
=> วิสุทธิ์ยานยนต์129 ถ.พิทักษ์พนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร0-4261-2527
    จังหวัดยโสธร
=>ร่วมมิตรออโต้เทค (สายใจ)19 หมู่12 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร0-4571-1922
    จังหวัดร้อยเอ็ด
=> รุ่งเรืองบริการ34/9 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 450000-4351-4871
=> ภาคินออโต้คาร์157 ม.6 ถ.สายสุวรรณภู อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 450000-4352-6020
=> ช่างฟิต299 ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 450000-4352-2704,
0-4351-9322
    จังหวัดเลย
=> ชาญกิจการช่าง343 ต.กุดป๋อง อ.เมือง จ.เลย0-4283-4109
    จังหวัดศรีสะเกษ
=> ราชา499 หมู่8 บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ0-4561-2419
=> ยนต์ไพศาล259/1 ถ.ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ0-4561-2255
=> ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)ศรีสะเกษ2/15 หมู่6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
0-4561-3211
    จังหวัดสกลนคร
=> เล็ศสกลการช่าง39 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร0-4274-7226
=> ว.ช่างยนต์ (สว่างแดนดิน)1ม.6 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร0-4272-1850
    จังหวัดสุรินทร์
=> ศ.ชัยยนต์399 ถ.กรุงศรีใน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 320000-4451-1324
    จังหวัดหนองคาย
=> ชาญยุทธพัฒนา65/8 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย0-4241-2151
    จังหวัดหนองบัวลำภู
=> ว.เจริญการช่าง (หนองบัวลำภู)132 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู0-4236-0657
=> ช่างทอง (ศรีบุญเรือง)45 ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู0-4235-1022
    จังหวัดอำนาจเจริญ
=> อำนาจคลีนิกยนต์155 หมู่5 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ0-4527-0435
=> วิชัยการช่าง (อำนาจเจริญ)9/1หมู่12 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ0-4545-1738
    จังหวัดอุดรธานี
=> เอ็นดี บอดี้ เซอร์วิส28/1 ม8 ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี0-4232-6282-3
=> โชคเจริญเซอร์วิส167/29 ม.8 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี0-4224-7406
=> อู่สินทวี 199 ม.8 ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี0-4232-5750
=> อุดรการช่าง210/14 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี0-4232-2679
=> สุพัฒน์เซอร์วิส303 ถ .นิตโย ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี0-4224-6889
=> อุดรกระจกรถยนต์ อุดรธานี235/1ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี0-4220-4115
=> เบนซ์ อุดรธานี (เบนซ์)155/5 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 410000-4224-9416-220-4224-7084
    จังหวัดอุบลราชธานี
=> อนันต์281 ถ.บุบล-ตระการหมู่16 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ0-4531-6269
=> พีระชาติคาร์แคร์211 หมู่2 ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ0-4532-2976
=> สันติภาพออโต้สปอร์ต254 หมู่12 บ้านโนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ0-4531-3853
=> ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)464 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ0-4531-3371
=> ประเสริฐยนต์75 หมู่4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.คำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ0-4526-8309
=> วิชัยการช่าง473/1 ถ.อุบล-ตระการ ต.ข้ามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ0-4531-4204
=> จีรศักดิ์คาร์แคร์1ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ0-4526-2498
=> นิวกระจกรถยนต์112/2-3 หมู่10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ0-4528-5565
=> เบนซ์ วีทีซี มอเตอร์ (เบนซ์)557 ม.3 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
0-4528-0695-7

Show details for อู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคกลางอู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคกลาง
Show details for อู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคตะวันออกอู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคตะวันออก
Hide details for อู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคใต้อู่ซ่อมและศูนย์บริการภาคใต้

ภาคใต้


เขต/จังหวัด
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

    จังหวัดกระบี่
=> จรัญเซอร์วิส106/3 ม.2 ต. คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 08-1693-5189
=> สามพี่น้องการช่าง213 ถ. กระบี่ -เขาทอง ต.ปากน้ำ อ. เมือง จ.กระบี่ 0-7563-1958
=> จรัสเซอร์วิส 106/3 ม.2 ต. คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 08-1693-5189
=> ณรงค์การาจ85/9 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 0-7568-1176
=> บิ้ว เซอร์วิส467/2 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่0-7562-1306
=> N.T มอเตอร์ไบด์ถ.สายกระบี่-อ่าวลึก อ.เมือง จ.กระบี่ 08-1958-2711
=> สวนนุชกระจกยนต์54/67 ถ.ศรีพังงา อ.เมือง จ.กระบี่0-7563-4146
    จังหวัดชุมพร
=> อี๊ดบริการ148 ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร0-7750-1885,
0-1476-8728
=> โชคประสิทธิ์140/1 ม.2 ถ. ปากน้ำ-ชุมพร ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร0-7757-1278,
0-1081-0788
=> บริการมาสด้าชุมพร127 ถ.พิศิษฐพยาบาล อ.เมือง จ.ชุมพร0-7750-3391,
0-7757-1505
=> สุรัตน์การช่าง59/3 ม.2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร0-7751-1007
=> ศรีธนา101/1 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร0-7754-1902
=> ร้านกบกระจกรถยนต์7/18 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 0-7757-6708
    จังหวัดตรัง
=> เที้ยมการช่าง104/4 ม.6 ถ.ห้วยยอด ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง0-7522-2499
=> เอกเซอร์วิส79 ถ.ควนขัน อ.เมือง จ.ตรัง0-7522-6453
=> สกุลมอเตอร์233/7 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง0-7522-2675-70-7522-2677
=> ด้วงการช่าง95/1 ม.2 ถ.ห้วยยอด ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง0-7523-05950-7522-2549
=> วิเศษกุลตรัง10/1 ม.3 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง0-7521-28420-7521-2842
=> ติ๋งมอเตอร์ไบค์83/24 ถ.รัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง08-1970-1388
    จังหวัดตรัง
=> แววการช่าง3/1 ซ.ทิพย์จักษุ(ซอย 62 ) ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
0-7532-0693,
08-1970-8669
=> พระเวียงกลการ210 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 800000-7532-4266,
08-1958-8297
0-7532-4266
=> แต้วการช่าง67/3 ซ.หัวหลาง ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ 80000
0-7541-2525,
08-1477-0517
0-7532-2075
=> เพิ่มศักดิ์การาจ280 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 801100-7541-2525,
08-1477-0517
0-7541-2525
=> ปรีชาการาจ445ม.1ถ.ทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 801100-7542-0258,
0-1536-9907
0-7542-4219
=> อริยะมอเตอร์
(นครศรีธรรมราช)
61/1 หมู่บ้านปากพูน 5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
0-7531-2930-350-7531-2936
=> ไข่การช่าง175/58 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 800000-7531-2114,
0-7534-5226,
08-1737-5069
=> นครเซฟตี้กลาส186/24 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ 80000
0-7534-7989
=> จุติพาณิชย์ (สาขาทุ่งสง)169 หมู่ 2 ถ.เอเชียทุ่งสง-เวียงสระ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีฯ 80110
0-7542-03620-7533-2960
=> โลหะวัฒน์ นครศรีธรรมราช186/27-31ม.9ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ 80000
0-7531-6362,
0-7531-6273
0-7531-6273
    จังหวัดนราธิวาส
=> อำนวยการช่าง66/14 ถ.วรคามพิพิธ อ.เมือง จ.นราธิวาส0-7351-34500-7351-3450
=> สุรินทร์การช่าง1/1 ถ.บ้านตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส0-7361-6246,
08-9733-2261
0-7361-6246
=> สาธรการช่าง 45/8 ถ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส 0-7351-2447,
08-9466-1829
0-7351-2447
=> สนิทเซอร์วิส74/2 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0-7361-8412,
08-9876-7121
0-7361-8412
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
=> พี.เอ็น.เซอร์วิส157/2 ม.2 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 7719008-1303-0800,
08-1300-8008
    จังหวัดปัตตานี
=> มนิตรเซอร์วิส43/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี0-7333-32250-7333-3225
=> แกรนด์ออโต้เซลส์99 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 0-7331-1603-4,
0-7333-2605-9
0-7331-1168
    จังหวัดพังงา
=> หนุ่ยการช่าง9/46 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา08-1367-89990-7644-0316
=> ต.การช่าง16/10 ม.1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา0-7642-206108-1895-4429
=> อาร์ ซี เซอร์วิส (โคกกลอย)70 / 73 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา0-7643-43580-7643-4052
=> อุดมการช่าง6/5 ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา08-1788-35330-7641-1638
=> ตะกั่วป่ายานยนต์
(มอเตอร์ไซด์)
50/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 0-7642-2285
    จังหวัดพัทลุง
=> อนันต์การช่าง463/4 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง0-7462-1989
=> อนันต์463/4 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 930000-7462-19890-7462-1989
=> ประดิษฐ์การช่าง49 ม.9 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง0-7461-39650-7561-3965
    จังหวัดเพชรบุรี
=> ท่ายางเคาะพ่นสี450/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี 76130
0-3246-1794,
0-3243-7479
=> ต้อมการช่าง561หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
0-3241-9916-8,
08-1430-6250,
08-1995-3481
0-3241-9918
=> เบ้เฮงหลีการช่าง157/9 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษมตรงข้ามทางเข้าวัดเขากระจิว
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
0-3243-7696,
0-3243-8121,
08-1926-4944
0-3243-8180
=> เพชรบุรีกระจกรถยนต์222/1-3 เชิงสะพานต่างระดับขาเข้ากรุงเทพ ถนนเพชเกษม
ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0-3240-1428-9
    จังหวัดภูเก็ต
=> ภูเก็ตบอร์ดี้ช๊อป9/9 ถ.เทพกษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 830000-7623-6284,
0-7621-8844
=> หกเหลี่ยมเซอร์วิส9/30 ม.8 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต0-7628-06180-7628-0439
=> ส.เจริญยนต์19/79 ม.2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต08-1894-43830-7622-4808
=> ศักดิ์การช่าง71/9 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต08-1892-84050-1677-3797
=> สมนึกการช่าง22/1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต08-7632-17500-7632-3428
=> กระจ่างนาคาการช่าง50/5 ม.4 ถ.เจ้าฟ้านอก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7624-82000-7621-3829
=> ชนิลการช่าง20 / 9 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7624-905708-1537-8417
=> ภูเก็ตวิวัฒน์เซอร์วิส63/3 ม.1 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 830000-7626-3166
=> ศ.วิศิษฎ์ยนต์17 / 129 ม.2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7624-08680-7624-0868
=> กระจ่างการาจ39 / 1 ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7621-15330-7622-1024
=> กระจ่างเจ้าฟ้า9/35 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7621-26810-7621-9665
=> พรพิชัยการช่าง36/2 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7621-11120-7621-4222
=> พลาตินออโตโมบิล75/1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต0-7632-3348
=> มงคลการช่าง15 พูนผล ซ.9 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต08-1728-33590-7622-0579
=> เอส.พี.ออโตคัลเลอร์59/8 ถ.บางกอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7621-1890
=> มานิตชัยการช่าง243 ซ.ภูธร ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7621-5779
=> ภูเก็ตการาจ55/34 ถ.เฉลิมฯ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต0-7626-10610-7626-1061
=> เดโชการาจ76-3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต09-87170960-7635-4502
=> เบนซ์ ภูเก็ต (เบนซ์)51/2 ม.1 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 832000-7623-9700-1
    จังหวัดยะลา
=> นัสการช่าง19 ถ.ศรีปุตรา 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา0-7324-14350-7321-3498
    จังหวัดระนอง
=> บางกลางการช่าง10 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง0-7782-1049
=> หน่วยการช่าง258/149 ม.6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง0-7781-2880
=> โรจน์การช่าง82/1 ซ.12 อาคารพานิช ถ.สะพานปลา อ.เมือง จ.ระนอง0-7782-1372
=> เอ็มจี บอดี้ เพ้นต์27/9 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง0-7783-0677
    จังหวัดสงขลา
=> ชาญรวมช่าง12-22 ซ.22 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7443-9488-9,
0-7443-9113
0-7443-9489
=> ห้างไทยชองมอเตอร์ สาขา 151/1 ถ. ราษฏร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7424-5481,
0-7434-2718
0-7424-5481,
0-7434-2718,
0-7434-2712
=> ห้างไทยชองมอเตอร์ สาขา 226 ซ.12 ถ. ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7442-8234,
0-7442-9113
0-7446-5298
=> ปราโมทย์ทักษิณ112ซ. 8 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7423-6058,
0-7435-6422
0-7435-6422
=> ธนชัยออโต้คาร์111/8 ม. 4 ต.คลองแห ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7442-69030-7442-6811
=> หาดใหญ่คาร์แคร์1556 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7436-1300-10-7436-1296
=> มณีวงศ์การาจ39 ซ.ขำอุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา 901100-7442-89880-7442-8988
=> ต.เจริญการช่าง625 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 0-7432-2298,
0-7432-2280
0-7432-2280
=> สยามยนต์มอเตอร์8/3 ถ.ไทรบุรี ซ.27 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 0-7431-41690-7431-4169
=> พิธานพาณิชย์ 456 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7423-5816-8,
0-7436-6034-40
0-7423-5819
=> หาดใหญ่สหมอเตอร์289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
0-7445-7710-4,
0-7445-7540-3
0-7445-7440,
0-74457-597
=> อริยะมอเตอร์456/4 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7434-7074-830-7423-9901
=> สงวนวัฒนาเอนเตอร์ไพร์ส (เบนซ์)850 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7436-5650-6
    จังหวัดสตูล
=> ส.เจริญยนต์99 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 910000-7472-14530-7473-0089
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
=> เกียรติสุธรรมการช่าง49 ม.2 ซ.วัดประดู่ ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ฯ
0-7720-0273,
08-1979-6354
=> ไก่เซอร์วิส73 หมู่2 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ฯ 84000
0-7726-9318,
08-1894-8084
=> จำเริญการช่าง12/12 หมู่ที่3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ0-7722-0676,
08-1124-3569
=> บางใหญ่เซอร์วิส99/12 หมู่ที่6 ถ.บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ฯ0-7721-9541,
08-1958-4787
=> ธนกรการช่าง 108/8 หมู่1 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ 840000-7722-4062,
08-1538-4248
=> คงดีช่างยนต์35/6 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี0-7722-4114,
08-6947-8772
=> สุราษฎร์ยานยนต์63/3 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี0-7728-6617-80-7727-3799
=> ชาญการช่าง 91/2 ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี0-7725-7653